Specialisaties

DE ALGEMEEN FYSIOTHERAPEUT

 

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Deze belemmeringen kunnen diverse oorzaken hebben zoals orthopedische klachten maar ook bijvoorbeeld een ziekte als COPD of reuma
U kunt voor alle pijnklachten terecht bij de algemeen fysiotherapeut. Bijvoorbeeld met klachten zoals sportblessures, klachten aan nek arm schouders. maar ook wanneer u last heeft van artrose aan de gewrichten of reuma ook bij nieuwe knieeen of heupen kan de algemeen fysiotherapeut u goed helpen.  De algemeen fysiotherapeut is ook geschoold op het gebied van covid. Wij kunnen u helpen om weer fitter en gezonder te worden.

De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Hij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt de fysiotherapeut ervoor dat u weer optimaal kunt bewegen.
Ook voor advies en het voorkomen van klachten kunt u terecht bij de algemeen fysiotherapeut.

 

DE PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPEUT

 

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Binnen onze praktijk is Aylin Buik werkzaam als psychosomatische fysiotherapeut. Zij is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als (chronische) pijn en vermoeidheid, of lichamelijke klachten waarbij niet altijd een lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Psychische en sociale factoren kunnen hierbij in meer of mindere mate een rol spelen.
De psychosomatisch fysiotherapeut kijkt dus naar een ruimer geheel dan slechts een lichamelijke klacht, waarbij deze wel serieus genomen wordt en onderzocht. We zeggen dus niet: ‘Het zit tussen de oren’. We zien een mens als geheel van gedachten, gevoelens en gedrag en de (dis)balans hiertussen. Het lichaam is het aangrijpingspunt binnen de therapie.
De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. Afhankelijk van de hulpvraag.

 

 

DRY NEEDLING

 

Dry needling is een behandeltechniek waar met een acupunctuur-naald een spierknoopje wordt aangeprikt. De naam verwijst naar het prikken met een droge naald. Er wordt geen vloeistof ingebracht, zoals bij een injectie, en dus spreekt men van dry needling. Wanneer er vloeistof wordt ingebracht via een injectie wordt een holle naald gebruikt. De dry needle-naald is niet hol en daardoor veel dunner.

Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur!

 

Allereerst is acupunctuur een brede behandelwijze welke zijn oorsprong kent in de oosterse geneeskunde. Dry needling is gestoeld op westerse wetenschap en inzichten. Binnen de acupunctuur gebruikt men veelal meerdere naalden tegelijkertijd. Die blijven daar enige tijd zitten en hebben invloed op de ’energie’ in het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in een spier wordt geprikt. Dry needling is een methodiek die zich richt op de beïnvloeding van fysiologische processen in de spier.
De overeenkomst is het soort naald dat gebruikt wordt. Daarnaast behandelen sommige acupunctuurstromingen ook triggerpoints, alleen vanuit een ander perspectief.

Bij welke klachten wordt dry needling gebruikt?

 

  • pijn/stijfheid in een spier,
  • weerpijn of gerefereerde pijn (pijn voelbaar op een andere plaats dan waar er weefselschade is)
  • verminderde kracht in de betrokken spier(en),
  • hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, visusproblematiek
  • onverklaarbare kies- en/of tandpijn
  • aangezichtspijn

 

BEHANDELING VAN SLAAPPROBLEMEN

 

1 op de 3 mensen heeft slaapproblemen. Door middel van goede slaapeducatie en het afstemmen van leef- en beweegadviezen, het aanleren van de juiste oefeningen en het werken aan slaap belemmerende factoren zijn we in staat om veel verbetering aan te brengen in de goede nachtrust. Dat betekent dat er langer wordt geslapen, beter wordt doorgeslapen en/of dat de kwaliteit van de slaap verbetert.
Deze problemen behandelen we op individuele basis dus 1 op 1.

 

MEDICAL TAPING

 

Op alle locaties zijn de therapeuten geschoold in het toepassen van medical taping. De sportliefhebber is er waarschijnlijk al bekend mee: de gekleurde tape die de kuiten, bovenbenen of armen van (top)sporters siert. Ook bij niet-sporters wordt dit zogenaamde medical tape steeds vaker toegepast. 
Medical taping is de verzamelnaam voor het tapen met de elastische tape. Er zijn verschillende soorten tape (Curetape, Kinesiotape, X-tape, PINO tape) met allemaal een vergelijkbaar uiterlijk en functie.

bij welke klachten is medical taping effectief?

Medical tape kan worden toegepast bij verschillende soorten klachten. Bij klachten aan het bewegingsapparaat wordt de tape ingezet om gewrichten te ondersteunen, of spieren te beïnvloeden om spanningstoename óf juist afname te realiseren.
Medical tape gebruiken we ook om uw houding te corrigeren. Vanuit een verkeerde houding ontstaan veel klachten. Binnen de fysiotherapie noemen we dit een posturaal syndroom.