Specialisaties

DE ALGEMEEN FYSIOTHERAPEUT

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.
U kunt voor de meeste pijnklachten terecht bij de algemeen fysiotherapeut. Bijvoorbeeld met klachten zoals blessures, RSI en overbelasting.

De algemeen fysiotherapeut behandelt patiënten individueel of in groepen. Hij/zij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij/zij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt de fysiotherapeut ervoor dat u weer optimaal kunt bewegen.
Ook voor advies en behandeling die (verergering van) klachten voorkómen kunt u terecht bij de algemeen fysiotherapeut.

DE PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPEUT

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Binnen onze praktijk is Jelle Buning werkzaam als psychosomatische fysiotherapeut. Hij is gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen met stress, en klachten als (chronische) pijn en vermoeidheid, of lichamelijke klachten waarbij niet altijd een lichamelijke oorzaak gevonden kan worden. Psychische en sociale factoren kunnen hierbij in meer of mindere mate een rol spelen.
De psychosomatisch fysiotherapeut kijkt dus naar een ruimer geheel dan slechts een lichamelijke klacht, waarbij deze wel serieus genomen wordt en onderzocht. We zeggen dus niet: ‘Het zit tussen de oren’. We zien een mens als geheel van gedachten, gevoelens en gedrag en de (dis)balans hiertussen. Het lichaam is het aangrijpingpunt binnen de therapie.
De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. Afhankelijk van de hulpvraag.

DE MANUELE THERAPEUT

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Door het samenvoegen van wetenschap en ervaringen uit de praktijk heeft de manuele therapie een grote stap voorwaarts kunnen maken. Een Master Manueel Therapeut (MMT) heeft extra kennis opgedaan op het gebied van (wetenschappelijke) diagnostiek en therapie en manuele en communicatieve vaardigheden. Daarom is hij geschikt om cliënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden. Manuele therapie wordt toegepast bij functiestoornissen van de gewrichten, spieren en/of zenuwen. Bewegingsbeperkingen gaan vaak samen met zowel pijn als met het slechter kunnen bewegen van die gewrichten. Dit heeft vaak weer invloed op de houding. Het doel van manuele therapie is aan de ene kant het beter laten bewegen van de gewrichten en aan de andere kant de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.
Wanneer een gewricht slecht kan bewegen, of als dit pijnlijk is, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker. Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
 • heupklachten.

DRY NEEDLING

Dry needling is een behandeltechniek waar met een acupunctuur-naald een spierknoopje wordt aangeprikt.

De naam verwijst naar het prikken met een droge naald. Er wordt geen vloeistof ingebracht, zoals bij een injectie, en dus spreekt men van dry needling. Wanneer er vloeistof wordt ingebracht via een injectie wordt een holle naald gebruikt. De dry needle-naald is niet hol en daardoor veel dunner.


Dry needling is niet hetzelfde als acupunctuur!

Allereerst is acupunctuur een brede behandelwijze welke zijn oorsprong kent in de oosterse geneeskunde. Dry Neelding is gestoeld op westerse wetenschap en inzichten. Binnen de acupunctuur gebruikt men veelal meerdere naalden tegelijkertijd. Die blijven daar enige tijd zitten en hebben invloed op de ’energie’ in het lichaam. Dry needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend in een spier wordt geprikt. Dry needling is een methodiek die zich richt op de beïnvloeding van fysiologische processen in de spier.
De overeenkomst is het soort naald dat gebruikt wordt. Daarnaast behandelen sommige acupunctuurstromingen ook triggerpoints, alleen vanuit een ander perspectief.


Bij welke klachten wordt dry needling gebruikt?
 • pijn/stijfheid in een spier,
 • weerpijn of gerefereerde pijn (pijn voelbaar op een andere plaats dan waar er weefselschade is)
 • verminderde kracht in de betrokken spier(en),
 • hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, visusproblematiek
 • onverklaarbare kies- en/of tandpijn
 • aangezichtspijn

BEHANDELING VAN SLAAPPROBLEMEN

1 op de 3 mensen heeft slaapproblemen. Door middel van goede slaapeducatie en het afstemmen van leef- en beweegadviezen, het aanleren van de juiste oefeningen en het werken aan slaapbelemmerende factoren zijn we in staat om veel verbetering aan te brengen in de goede nachtrust. Dat betekent dat er langer wordt geslapen, beter wordt doorgeslapen en/of dat de kwaliteit van de slaap verbetert.
Deze problemen behandelen we individueel en in groepsverband

MEDICAL TAPING

Op al onze locaties zijn de therapeuten geschoold in het toepassen van medical taping. De sportliefhebber is er waarschijnlijk al bekend mee: de gekleurde tape die de kuiten, bovenbenen of armen van (top)sporters siert. Ook bij niet-sporters wordt dit zogenaamde medical tape steeds vaker toegepast. 
Medical taping is de verzamelnaam voor het tapen met de elastische tape. Er zijn verschillende soorten tape (Curetape, Kinesiotape, X-tape, PINO tape) met allemaal een vergelijkbaar uiterlijk en functie.

bij welke klachten is medical taping effectief?

Medical tape kan worden toegepast bij verschillende soorten klachten. Bij klachten aan het bewegingsapparaat wordt de tape ingezet om gewrichten te ondersteunen, of spieren te beïnvloeden om spanningstoename óf juist afname te realiseren.
Een laatste toepassing die we veelvuldig toepassen in onze praktijk is het gebruik van medical tape bij hooikoorts. De resultaten zijn hier zo verrassend dat we een no cure no pay regeling hiervoor gebruiken